Huurders Belangen Vereniging Woonpartners

Informatie


Hier kunt u alle informatie vanuit de HBV downloaden, ingedeeld per jaar.

Statuten
Statuten HBV-WP

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 3 september 2018
Nieuwsbrief 20
Nieuwsbrief 18
Nieuwsbrief 17
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 13

Overige documenten

2017
171204 – Definitieve uitwerking prestatieafspraken 2018 Helmond
171208 – Uitslag stemming statuten 8 december 2017
171031- Reactie op ons advies begroting 2018 SBizhub_C3617103117200
170630 – Bod gemeente 2018
171022 – HBV-Adviesbrief Begroting 2018
170629 – Scheidingsvoorstel DAEBnietDAEB
170421 – Advies verkoopbeleid.pdf
170414 – Concept advies verkoopbeleid
170306 – Concept advies huurbeleid zelfstandig wooneenheden
170306 – Afschaffing waarborgsommen

2016
2016 – Brief van Diemenflat
2016 – Brief van Diemenflat
160817 – Advies wooncooperatie
16112 – Verslag HBV-WP22112016
161202 – Geen adviezen nodig
161030 – Advies begroting 2017.pdf
161128 – Advies scheidingsvoorstel DAEB-nietDAEB
160817 – Advies wooncooperatie
160817 – Instemming statutenwijziging Woonpartners
160613 – Advies bod WP aan gemeente
160511 Advies Beleidsplan Asbest

2015
150617 – Advies VHV2014
150415 – Advies Wensportefeuille
150415 – Advies ZAV
150210 – Gezamenlijk advies HBVs vlgs bijeenkomst 050215
150219 – Advies huurverhoging
150204 – Brief Directeurbestuurder Definitief
150209 – Verrassing bij renovatie
150128 – Advies huurverhoging
150202 – Advies servicekaart

2014
141114 – Advies begroting 2015 def
140805 – DEF Huurovereenkomst
140805 – DEF Algemene Voorwaarden
140805 – Bijlage III tekstuele aanpassingen definitief HBV
140805 – Bijlage II Alg huurvoorwaarden
140805 – Bijlage I Nieuw huurovereenkomst aangepast HBV
140701 – Beleidsadvies GGAC
140414 – Wijkoverleg 14 034 Aktielijst 17-02-2014
140519 – beleidsadvies nieuw model huurcontract-red-N