Huurders Belangen Vereniging Woonpartners

Bestuur


De Huurders Belangenvereniging Vereniging Woonpartners bestaat uit de volgende personen:

Mw. K. van den Bogaard; Voorzitter HBV-WP

Dhr. A. Adriaansen; Prestatieafspraken & commissie Wonen

Mw. S. Verstappen; secretaris / penningmeester a.i.

Mw. M. Hofman; Bewonerscommissie