Huurders Belangen Vereniging Woonpartners

Bewonerscommissies


Hieronder kunt u de lijst met namen en contactgegevens van de bewonerscommissies waar HBV Woonpartners nauw mee samenwerkt downloaden.

In het kader van de komende privacy wet zijn emailadressen en telefoonnummers van BC leden (tijdelijk) verwijderd.
Zodra wij als bestuur duidelijkheid hebben omtrent de gevolgen zullen wij nadere informatie bekend maken.

Bewonerscommissies Helmond