Huurders Belangen Vereniging Woonpartners

Informatie


Hier kunt u alle informatie vanuit de HBV downloaden, ingedeeld per jaar.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 20
Nieuwsbrief 18
Nieuwsbrief 17
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 13

Overige documenten

2018
201801 Uittreksel KvK statutenwijziging
20180111 Afschrift statutenwijziging

2017
171204 – Definitieve uitwerking prestatieafspraken 2018 Helmond
171208 – Uitslag stemming statuten 8 december 2017
171031- Reactie op ons advies begroting 2018 SBizhub_C3617103117200
170630 – Bod gemeente 2018
171022 – HBV-Adviesbrief Begroting 2018
170629 – Scheidingsvoorstel DAEBnietDAEB
170421 – Advies verkoopbeleid.pdf
170414 – Concept advies verkoopbeleid
170306 – Concept advies huurbeleid zelfstandig wooneenheden
170306 – Afschaffing waarborgsommen

2016
2016 – Brief van Diemenflat
2016 – Brief van Diemenflat
160817 – Advies wooncooperatie
16112 – Verslag HBV-WP22112016
161202 – Geen adviezen nodig
161030 – Advies begroting 2017.pdf
161128 – Advies scheidingsvoorstel DAEB-nietDAEB
160817 – Advies wooncooperatie
160817 – Instemming statutenwijziging Woonpartners
160613 – Advies bod WP aan gemeente
160511 Advies Beleidsplan Asbest

2015
150617 – Advies VHV2014
150415 – Advies Wensportefeuille
150415 – Advies ZAV
150210 – Gezamenlijk advies HBVs vlgs bijeenkomst 050215
150219 – Advies huurverhoging
150204 – Brief Directeurbestuurder Definitief
150209 – Verrassing bij renovatie
150128 – Advies huurverhoging
150202 – Advies servicekaart

2014
141114 – Advies begroting 2015 def
140805 – DEF Huurovereenkomst
140805 – DEF Algemene Voorwaarden
140805 – Bijlage III tekstuele aanpassingen definitief HBV
140805 – Bijlage II Alg huurvoorwaarden
140805 – Bijlage I Nieuw huurovereenkomst aangepast HBV
140701 – Beleidsadvies GGAC
140414 – Wijkoverleg 14 034 Aktielijst 17-02-2014
140519 – beleidsadvies nieuw model huurcontract-red-N