Huurders Belangen Vereniging Woonpartners

Bestuur


De Huurders Belangenvereniging Vereniging Woonpartners bestaat uit de volgende personen:

Mv. K. van den Bogaard; Voorzitter HBP-WP

Dhr. B. Van Stratum; Renovatie en Energiecommissie

Dhr. A. Adriaansen; Prestatieafspraken & commissie Wonen

Mw. S. Verstappen; secretaris / penningmeester a.i.

Mw. M. Hofman; Bewonerscommissie

Dhr. J. Terbeek; Nieuwsbrief / diversen

Mw. R. Kerren; bestuurslid

Dhr. T. Manders; Renovatie & Energiecommissie