Huurdersraad

De Huurders Belangenvereniging Vereniging Woonpartners bestaat uit de volgende personen:
(foto’s volgen binnenkort)

Jan van Bruggen – Voorzitter
Wim van den Reek – Technisch Voorzitter
Susan Verstappen – Secretaris
Wim Boonstra – Penningmeester
Jolanda Knoops – lid
Ad Adriaansen – lid
Roos van Kerren-Stiphout – lid
Tom Manders – lid
Jan Terbeek – lid
Berry van Stratum – lid