Deze Huurders Belangen Vereniging is ontstaan doordat de oude bewonersvereniging een nieuwe participatie-overeenkomst heeft gesloten met de Stichting Woonpartners. Volgens deze nieuwe overeenkomst is er geen plaats meer voor eigenaar/bewoners in het overlegorgaan.

wezelstr4---(600---x---450)

De oorspronkelijke vereniging was op initiatief van de toenmalige directeur/bestuurder Sjef Gerris op 11 februari 1993 opgericht en had op haar hoogtepunt ruim 1.000 betalende leden. In de nieuwe constructie zijn alle huurders van wooneenheden van Stichting Woonpartners automatisch gratis lid van onze vereniging tenzij zij schriftelijk aangeven geen lid te willen zijn.